KVALITET

Beskompromisan stav u pogledu kvaliteta tj. stroga kontrola svakog proizvodnog postupka, konstantno praćenje kvaliteta i stručno osposobljavanje svih 200 zaposlenih, omogućili su nam da steknemo pravo na Sertifikat međunarodnog Standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, kao i na Sertifikat međunarodnog Standarda za upravljanje bezbednošću namirnica ISO 22000:2005, odnosno FSSC 22000, koje automatski podrazumevaju i sertifikovanje HACCP sistema.

Svi zaposleni u preduzeću dužni su da se pridržavaju dokumenata sistema kvaliteta i da ih sprovode, doprinoseći time trajnom obezbeđenju i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga. Na ovaj način dobijamo bezbednu hranu ujednačenog i visokog kvaliteta.

Da bi sa sigurnošću mogli da tvrdimo izvanredan kvalitet naših proizvoda, opremljenost naše laboratorije podigli smo na viši nivo. Najsavremeniji laboratorijski uređaji sa kompjuterskom obradom rezultata analiza obezbeđuju nam pouzdane informacije iz inprocesne kontrole o kvalitetu međuproizvoda kao i o kvalitetu finalnih proizvoda nakon završetka tehnoloških procesa.

Dugoročna i frekventna saradnja sa novosadskim Institutom za prehrambene tehnologije na polju kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, potvrđuje nam da našim kupcima svakodnevno isporučujemo proizvode vrhunskog kvaliteta i besprekorne zdravstvene ispravnosti.


ISO 9001

FSSC 22000

HACCP