KVALITET

Beskompromisan stav u pogledu kvaliteta sirovina za preradu i stroga kontrola svakog proizvodnog postupka i svih gotovih proizvoda, konstantno praćenje kvaliteta i kontinualna obuka svih zaposlenih, rezultirali su sertifikacijom najznačajnijih standarda iz oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, upravljanja kvalitetom i društvene odgovornosti.

Žitopromet – mlin AD je svoje poslovanje uskladio sa standardom ISO 9001, ISO 22000 odnosno stadardom sa dodatnim zahtevima prema FSSC 22000, HACCP sistemom za pekarske proizvode i HACCP sistemom za hranu za životinje. Takođe, Žitopromet – mlin AD, kao društveno odgovorna kompanija primenjuje SMETA 4 pillar standard i tako potvrđuje visoke kriterijume etičkog kodeksa poslovanja, poštovanja zaposlenih iz oblasti rada i radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i zaštite životne sredine.

Svi zaposleni primenjuju projektovane standarde u kompaniji, doprinoseći time kontinualnoj bezbednosti hrane i unapređenju kvaliteta proizvoda.

Na ovaj način dobijamo bezbednu hranu ujednačenog i visokog kvaliteta.

Visok kvalitet naših proizvoda svakodnevno se dokazuje kontrolom kvaliteta u laboratoriji kompanije, koja je opremljena najsavremenijim uređajima za ispitivanja gotovih proizvoda. Laboratorija kontinualno kontroliše kvalitet pšenice, pšeničnog brašna, testenine, pšeničnog stočnog brašna i hleba i peciva, odnosno svih proizvoda iz oblasti delatnosti kompanije. Rezultati analiza se kompjuterski obrađuju i tako obezbeđuju pouzdane informacije o kvalitetu proizvoda u svim fazama proizvodnje – iz procesne kontrole o kvalitetu međuproizvoda, kao i o kvalitetu gotovih proizvoda nakon završetka tehnoloških procesa.

Laboratorija Žitoprometa sarađuje sa referentnim akreditovanim laboratorjijama prema standardu ISO/IEC 17025 za ispitivanje bezbednosti svih svojih proizvoda. Osnovna sirovina za proizvodnju – pšenica i svi gotovi proizvodi se redovno ispituju sa aspekta bezbedosti proizvoda, čime se potvrđuje i garantuje zdravstvena bezbednost proizvoda i ispunjenost svih zahteva aktuelne zakonske regulative. Takođe, kako je izvoz gotovih proizvoda veoma značajan u poslovanju, Žitopromet – mlin AD za izvoz angažuje kontrolnu kuću sertifikovanu prema standardu ISO/IEC ISO 17020. Tako kontrolna kuća pri svakom izvozu kontroliše proizvode i izdaje Healthy Certificate, kojim se potvrđuje ispunjenost svih zahteva regulative iz oblasti bezbednosti hrane, kako u Srbiji, tako i u zemlji uvoznici.


ISO 9001

FSSC 22000

HACCP